Juridische informatie

Bedrijfsgegevens


RCVmedia
De Ruijterlaan 40
1403 VG Bussum
Noord-Holland, Nederland

Tel: +31 (6) 8645 6673
E-mail:

RCVmedia staat ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder handelsnummer 77350383
BTW/VAT ID: NL003187800B48


RCVmedia algemene voorwaarden


Icon

Klik hier om dit document te openen.

Het klikken op de bovenstaande link zal een nieuw venster openen.


RCVmedia privacybeleid


Icon

Klik hier om dit document te openen.

Het klikken op de bovenstaande link zal een nieuw venster openen.

Een misbruikclaim indienen


Schending van het auteursrecht wordt behandeld in overeenstemming met de wetten van Nederland waar RCVmedia is gevestigd en vereist deugdelijke documentatie en bewijs van de entiteit die de claim heeft ingediend. We reageren niet op e-mails zonder voldoende bewijs van een juridische claim.

Houd er rekening mee dat foutieve verwijderingsverzoeken, bijvoorbeeld foutieve DMCA-verzoeken, kunnen leiden tot juridische claims.
Houd er ook rekening mee dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 10-01-2013 in zaak 36769/08 besliste dat vrijheid van meningsuiting en vrije pers het auteursrecht overheersen. Daarom zal RCVmedia niet optreden bij klachten over DMCA / Copyrightclaims voor klokkenluidersinhoud.


Vrijheid van meningsuiting

RCVmedia is als online webserviceprovider niet in staat om te beoordelen wat haar gebruikers op hun eigen accounts zeggen. We oefenen geen redactionele controle uit. We hosten inderdaad inhoud die sommigen (inclusief wijzelf) aanstootgevend vinden, maar we willen geheel duidelijk maken dat het hosten van iemands inhoud niet betekent dat we de inhoud goedkeuren of enige relatie hebben met de productie van dergelijke inhoud.


Onderzoek

In sommige gevallen kunt u een langere reactietijd krijgen als we de zaak vooraf grondig moeten onderzoeken. In ieder geval zullen we uw melding bekijken om er zeker van te zijn dat deze aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten voldoet. Als dit niet het geval is, kunnen we geen verdere actie ondernemen.


In geval van misbruik, stuur je melding naar:

RCVmedia
De Ruijterlaan 40
1403 VG Bussum
Noord-Holland, the Netherlands

Tel: +31 (6) 8645 6673